300 Maddeli Tarih KPSS Özeti

Eğitim ile ilgili tüm paylaşımlar
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Yondaime
Mesajlar: 119
[: TRBoard Gönüldaşı :]
İsim: Hasan
İletişim:

300 Maddeli Tarih KPSS Özeti

Mesaj gönderen Yondaime » Çrş Oca 29, 2020 11:44 am

Sadece birkaç madde coğrafya
Diğer maddeler tarih
1) Osmanlının ilk medresesi ve ilk yapısı İznik Süleyman Paşa Medresesi. Orhan Bey zamanında yapıldı. Osmanlıdan günümüze ulaşan en eski yapı
2) Osmanlıda Cülus Bahşişi
    İlk dağıtan Yıldırım Bayezid
    Kanunlaştıran (Gelenek haline getiren) Fatih
    Kanunda düzenleyen Yavuz
    Son dağıtan III.Mustafa
    Kaldıran I.Abdulhamid
3) Artuklular icin şifre
Malkoçoğlu Necmettin, Hasan'ın hatunu Semanın Medresesine gitti
   Malabadi Köprüsü
   Koçhisar Ulucami
   Necmettin Külliyesi
   Hasankeyf
   Hatuniye Medresesi
   Semanın Medresesi (Şehidiye Medresesi)
4) Osmanlının Venedik ile ilk deniz savaşı Çalı Bey Savaşı. Çelebi Mehmet döneminde oldu. Savaşı kaybettik
5) Osmanlıda iki kubbeli ilk cami Bursa'daki Orhan Bey Camii
6) Mimar Sinan'ın
   İlk eseri Hüsreviye Camii (Halep)
   İstanbul'da ilk eseri Haseki Camii
   Çıraklık eseri Şehzade Camii
   Kalfalık eseri Süleymaniye Camii
   Ustalık eseri Selimiye Camii
7) Osmanlıda ilk kadın ressam Mihri Müşfik. Ayrıca Osmanlıda ve Türkiye'de çağdaş ressamlığı başlatan kişidir
8) Osmanlıda ilk heykeltıraşlık eğitimi Osman Hamdi Bey'in kurduğu Sanayi-i Nefise Mektebi'nde verildi
9) İlk Osmanlı tiyatrosunu Abdülmecid döneminde Güllü Agop Efendi kurdu
10) Osmanlıda ilk resim sergisi açan Şeker Ahmet Paşa
11) Resmini yaptıran ilk padişah Fatih. Resmini İtalyan ressam Gentille Bellini yaptı
12) Osmanlıda ilk kapitülasyon Kanuni döneminde Fransa'ya verildi
13) Osmanlıda mikrobiyolojinin babası olarak bilinen Akşemseddin, Maddetü'l Hayat adlı eserinde bulaşıcı hastalıklardan ve mikroptan ilk kez bahsetti
14) Sabuncuoğlu Şerafettin, deneysel farmakoloji kurucusudur ve panzehir üzerine çalıştı
15) Osmanlının ilk ve en ünlü cerrahı olan, "Plastik Cerrahinin Babası" olarak bilinen kişi Sabuncuoğlu Şerafettin
16) Osmanlının imzaladığı ilk olumsuz anlaşma Edirne-Segedin Anlaşması(1444). II.Murat döneminde imzalandı. Tahtı 12 yaşındaki oğluna bıraktı. Bu anlaşma Haçlıları temsilen Macarlarla imzalandı
17) Dede Korkut Hikayeleri'ni Akkoyunlular yazılı hale getirdiler
18) Hayatı sarayda geçen, döneminde ıslahat yapılmayan ve dış olaylarla ilgilenmeyen Osmanlı padişahı III.Osman
19) Osmanlının Rumeli'de aldığı ilk toprak Çimpe Kalesi. Sultan Orhan zamanında hediye olarak Osmanlıya verildi
20) Divanı bulunan ilk şair padişah Fatih
21) Osmanlı tarihiyle ilgili ilk manzum eserin adı İskendername'dir. Yazarı Ahmedi
22) Osmanlının ilk bedesteni Yıldırım Bayezid Bedesteni
23) Osmanlıda ilk beden eğitimi öğretmeni Faik ÜSTÜNİDMAN
24) Osmanlıda ilk futbol kulübü Siyah Çoraplılar (Black Stocking)
25) İlk Osmanlı-Bizans savaşı 1302'de Yalova yakınında olan Koyunhisar (Bafeon) (Yalak-Ova) Savaşı
26) Osmanlıda fethedilen ilk kale Kulaca Hisar Kalesi
27) Osmanlıda ilk kadı Dursun Fakih. (Karacahisar'a) (Osman Bey Dönemi)
28) Osmanlıda ilk müderris  (öğretmen) Davud-u Kayseri
29) Osmanlıda ilk saray Bursa Bey Sarayı
30) Osmanlıda ilk tersane Karamürsel Tersanesi
31) Osmanlıda ilk kaptan-ı derya Karamürsel Paşa
32) Osmanlıda divana katılan ilk kaptan-ı derya Barbaros Hayrettin Paşa
33) Avrupa saraylarında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ı Fatih'ten ayırmak için "Küçük Türk" unvanını verdiler. Fatih ise "Büyük Türk"
34) İlk Türk-İslam medresesi olan Semerkant Medresesi'ni Karahanlılar kurdular
35) UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve İslam'ın Roma'sı olarak bilinen şehir Buhara
36) Önemli bir ticaret merkezi olan ve "Şehirlerin Şahı" olarak bilinen yer Semerkant
37) Farmakolojinin kurucusu olan ve ilk mide ameliyatı yapan kişi İbn-i Sina (Avicenna) (Tıbbın Hükümdarı)
38) Pir-i Türkistan = Hoca Ahmet Yesevi
39) Türk tarihinde ilk dinî isyan Baba İshak İsyanı. Anadolu Selçuklu Sultanı II.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde oldu.
40) "Vahdet-i Vücud" felsefesini savunan ve lakabı "Şeyh Ekber" olan İslam düşünürü Muhyiddîn İbn-ül Arabî
41) Divan edebiyatı kurucusu olan ve "Selçuklu Şahnamesi" adlı eseri ile tanınan ünlü Türk şairi Hoca Dehhani
42) Ahilik teşkilatının manevi önderi olan kişi Hacı Bektaş-ı Veli
43) Osmanlıda müsadere sistemi
     İlk uygulayan Fatih
     İlk uygulanan Sadrazam Çandarlı Halil Paşa
     Kaldıran II.Mahmud
     Müsadere sistemi Tanzimat Fermanı ile tamamen kaldırıldı
44) Yeniçeri Ocağı I.Murad döneminde kuruldu. II.Osman Lehistan'la olan Hotin Savaşı'ndaki disiplinsiz hareketlerden dolayı kaldırmak istedi ama başarısız oldu. II.Mahmud döneminde Topçu ocağı ve halkın da desteği ile Vaka-yı Hayriye olayı sonucu kaldırıldı. Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu
45) Padişah emriyle idam edilen ilk Osmanlı sadrazamı Çandarlı Halil Paşa. Fatih emriyle idam edildi
46) Osmanlıda ekber ve erşad sistemi I.Ahmed döneminde uygulandı
47) Şehzadeler için sancak uygulamasını kaldıran III.Mehmet
48) Osmanlıda Batı tarzı örnek alınarak yapılan ilk saray Ağrı Doğubeyazıt'taki İshak Paşa Sarayı.
49) Topkapı Sarayı Fatih zamanında yapıldı. Osmanlıya en uzun süre yönetim merkezliği yapan saraydır.
50) Osmanlıda ilk vezir Alaaddin Paşa. Türklerde ilk vezir ise Vezir Tonyukuk
51) Osmanlıda ilk şeyhülislam Molla Fenari
52) "Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi II.Mahmud zamanında yürürlüğe girdi
53) Tımar sistemi II.Mahmut zamanında kaldırıldı
54) Osmanlıda tımar sistemi dışında tutulan ve geliri padişah anneleri, eşleri ve kızlarına ayrılan topraklara paşmaklık denir
55) Osmanlıda çocukların ilkokula gitmeleri II.Mahmut zamanında zorunlu oldu
56) Osmanlıdan kalan en eski medrese Süleyman Paşa Medresesi
57) Fatih zamanında idrar yolu hastalıkları konusunda başarılı olan hekim, Altuncuzade'dir.
58) Osmanlının Batı tarzı ilk camisi Nuru Osmaniye Camii
59) Hatları günümüze ulaşan tek padişah II.Mustafa
60) "Gül Koklayan Fatih" adlı portre, Nakkaş Sinan Bey tarafından yapıldı
61) Osmanlıda devlet dairelerine kendi resmini astırdığı için "Gavur Padişah" lakabını alan II.Mahmut
62) 1908'de Osmanlıda Batı tarzında kurulan konservatuvarın adı Darülelhan
63) Osmanlıda "Suzi Dilara" makamını keşfeden ve besteler yapan hükümdar III.Selim
64) Osmanlıda heykelini yaptıran tek padişah Sultan Abdülaziz
65) Osmanlıda Milli Olimpiyat Cemiyetini kurarak Osmanlının ilk defa olimpiyatlara katılmasını sağlayan kişi Selim Sırrı TARCAN
66) Osmanlının katıldığı ilk ve son olimpiyat 1912 Stockholm Olimpiyatları
67) Osmanlı kuruluş döneminde Avrupa'daki en önemli siyasi gelişme İngiltere-Fransa arasındaki Yüzyıl Savaşları
68) Osmanlının kısa sürede büyümesini sağlayan, savaşmadan toprak kazanma politikasına istimalet denir.
69) Bizans, Palekanon(Maltepe) Savaşı ile Anadolu'da Osmanlı için bir tehlike olmaktan çıktı
70) İlk Osmanlı-Haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı. Osmanlı kazandı
71) Osmanlıda top ilk defa I.Kosova Savaşında kullanıldı. I.Murat döneminde.
72) Gelibolu Fatihi = Süleyman Paşa
73) Yıldırım Bayezid, "Yıldırım" unvanını şehzade iken Frenkyazısı Savaşında aldı
74) Niğbolu Savaşı sonrası halife, Yıldırım'a "Sultan-ı İklim-i Rum (Rumeli'nin  Sultanı) (Anadolu'nun Sultanı) unvanını verdi
75) Niğbolu Savaşı geliriyle yapılan eser Bursa Ulu Cami
76) İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid
77) İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı şehzadesi Musa Çelebi
78) Osmanlının 11 yıllık Fetret Devri boyunca Balkanlar'da büyük bir toprak kaybı yaşamamasının sebebi, Osmanlının uyguladığı istimalet politikasıdır
79) Osmanlının Balkanlar'daki hakimiyeti II.Kosova Savaşı ile kesinleşti. II.Murat dönemi.
80) II.Murat'ın tahtı II.Mehmet'e devretmesiyle ortaya çıkan ilk yeniçeri isyanının adı Buçuktepe İsyanı
81) İstanbul Fethi öncesinde Avrupalı devletlerden yardım almak için Ortodoks ve Katolik kiliselerini birleştirmek isteyen Bizans yönetimine "İstanbul'da Latin külahı görmektense Türk sarığı görmek daha iyidir" diyerek karşı çıkan Bizanslı yönetici Grivas Notaras
82) Anadolu Hisarı'nı (Güzelce Hisar) yaptıran Yıldırım Bayezid
83) Fatih'in İstanbul fethi için yaptırdığı yapı Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı)
84) İstanbul Fethi ile kazanılan Ortodoksların koruyuculuğu görevi Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlıdan Ruslara geçti
85) Fatih'in Sırbistan'a olan seferlerinde iki kez kuşatmasına rağmen alamadığı yer Belgrad. Kanuni döneminde alındı
86) Fatih'in Karadeniz'i Türk Gölü yapmak amacıyla ilk fethettiği yer Amasra
87) Fatih, Kırım'ı alınca Karadeniz bir Türk gölü oldu
88) Osmanlı, Bizans'ın dirilme umudunu Trabzon Rum İmparatorluğu'nu alarak sonlandırdı
89) Memlüklerle ilk defa Yıldırım(I.Bayezid) zamanında Malatya Meselesi sorunundan dolayı ilişkiler gerildi. Fatih zamanındaki Hicaz Su Yolları Sorunu ile de ilişkiler daha fazla gerildi
90) Osmanlının imtiyaz verdiği ilk devlet Vatikan
91) Örfi hukuk kuralları Fatih zamanında yazılı hale getirildi
92) Osmanlıda iltizam sistemi İlk defa Fatih zamanında uygulandı
93) İstanbul'un bir ilim ve kültür merkezi olması, İstanbul fethinin hem nedeni hem de sonucudur
94) Karamanoğullarına II.Bayezid son verdi. Şehzade Cem'i korudukları için
95) Yükselme döneminde iç sorunken dış sorun haline gelen olay Şehzade Cem Sorunu. II.Bayezid döneminde oldu
96) Yükselme döneminde duraklama yaşatan II.Bayezid
97) Duraklama döneminde yükselme olan dönem Köprülüler Dönemi
98) II.Murat = Koca Murat Gazi
99) Rumeli Beylerbeyliği Manastır merkez olarak I.Murat döneminde kuruldu. Anadolu Beylerbeyliği ise Kütahya merkez olarak Yıldırım Bayezid zamanında kuruldu.
100) Düzmece Mustafa isyanı I.Mehmet ve II.Murat zamanlarında oldu
101) Osmanlıda padişah emriyle idam edilen ilk sadrazam Çandarlı Halil Paşa. Fatih emriyle idam edildi
102) Hint Deniz Seferleri Kanuni döneminde oldu
103) Akdeniz Kanuni döneminde Venedik ile olan Preveze Deniz Savaşı sonucu Türk Gölü oldu. Bu zafer Donanma Günü olarak kutlanıyor. Karadeniz ise Fatih döneminde Kırım'ın fethiyle Türk Gölü oldu
104) İlk Osmanlı-Haçlı savaşı Sırpsındığı (I.Çirmen) Savaşı. Osmanlı kazandı
105) Fatih'e deniz seferleri nedeniyle "Sultanü'l Bahreyn (İki Denizin Sultanı)" ve "Hakanü'l Berreyn (İki Karanın Hakanı)" unvanları verildi
106) Avarız vergisi ilk kez II.Bayezid döneminde toplandı. Olağanüstü hallerde toplanan bir vergi. Küçük Kıyamet depremi için toplandı
107) ŞahKulu isyanı 1511'deki Gökçay Meydan Muharebesi ile bastırıldı. II.Bayezid dönemi.
108) II.Bayezid döneminde dünyada ilk defa yivli-setli top kullanıldı
109) Yavuz zamanında Mısır seferi öncesi Osmanlı-Dulkadiroğulları arasında olan Turnadağ Savaşı ile Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlandı
110) Ahmed Yesevi'nin kabrini bulup türbesini yaptıran Timur
111) Muhyiddîn Arabî'nin mezarını Halep-Şam arasında bulup türbesini yaptıran Yavuz. Mercidabık savaşından sonra Ridaniye savaşından önce buldu
112) Osmanlı başkentleri
Söğüt, Karacahisar, Bilecik, Yenişehir, İznik, Bursa, Edirne, İstanbul
113) Osmanlıda veraset sistemi
Kuruluşta >>> "Devlet, hanedanın ortak malıdır"
I.Murat döneminde >>> "Devlet, padişah ve oğullarının malıdır"
Fatih döneminde >>> "Devlet padişahın malıdır"
I.Ahmet döneminde >>> "Padişah, ekber ve erşad olandır"
114) Osmanlıda;
Sancak sistemini getiren Orhan Bey
Sancaktan gelen ilk padişah I.Murat
Sancağa çıkmayı yasalaştıran Fatih
Sancaktan gelen son padişah III.Mehmet
Sancak sistemini kaldıran III.Mehmet
Kafes sistemini getiren I.Ahmet
Kafes sisteminden ilk gelen I.Mustafa
115) İstanbul'da Osmanlı sarayları
>> Topkapı Sarayı (Yeni Saray)
>> Dolmabahçe Sarayı
>> Yıldız Sarayı
>> Çırağan Sarayı
>> Beylerbeyi Sarayı
116) Osmanlıda padişah yetkilerini kısıtlayan belgeler
>> Sened-i İttifak
>> Tanzimat Fermanı
>> Islahat Fermanı
>> Kanun-i Esasi
117) İlk Osmanlı Sarayı Bursa'da yapıldı
118) Bulgaristan, Yıldırım Bayezid zamanında tamamen fethedildi
119) Gaziyan = Osmanlı kuruluş yıllarındaki fetihlerde etkin şekilde yer alan grupların ortak adı.
120) Osmanlıda İstanbul'u kuşatanlar
>> Yıldırım Bayezid
>> Musa Çelebi (Şehzade)
>> II.Murat (Koca Murat Gazi)
>> Fatih
121) Osmanlıyı en uzun süre meşgul eden İtalya şehir devleti Venedik
122) Osmanlı kuruluş döneminde Haçlılara karşı yapılan önemli savaşlar
>> Sırpsındığı (I.Çirmen)
>> I.Kosova (I.Murat'ın Şehit olduğu savaş)
>> Niğbolu (Yıldırım dönemi)
>> Varna Savaşı
>> II.Kosova (II.Murat dönemi)
123) Şeyh Bedrettin İsyanı, Çelebi Mehmet döneminde oldu. Osmanlıda ilk dinî isyan.
124) Osmanlıyı en çok uğraştıran beylik Karamanoğulları. Onlara II.Bayezid son verdi. Çünkü Şehzade Cem'i koruyorlardı
125) ŞahKulu Ayaklanması II.Bayezid döneminde oldu. Safevi hükümdarı Şah İsmail destekli bir isyan
126) Kanuni dönemi isyanları
>> Canberdi Gazali İsyanı (Suriye'de)
>> Ahmet Paşa İsyanı (Mısır'da)
>> Kalender Çelebi İsyanı (Anadolu'da)
>> Baba Zünnun İsyanı  (Anadolu'da)
127) Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa İsyanlarının amacı Kanuni döneminde Memlükleri canlandırmak
128) Baba Zünnun İsyanı ile Anadolu'da Kanuni döneminde şii propagandası yapıldı
129) Tekfur = Bizans valisi
         Voyvoda = Eflak-Boğdan yöneticisi
         Hidiv = Mısır valisi
130) Danışma organı olan Divan-ı Hümayun'u II.Mahmut kaldırdı
131) Osmanlıda en büyük idare birimi eyalet
132) Osmanlı donanmaları İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop'ta yakıldı
133) Nişancı = Osmanlıda dirlik topraklarının dağıtımından sorumlu görevli
134) Galebe = Osmanlıda elçilerin kabul edildiği divan
135) Sakalar = Osmanlı askeriyesinde su dağıtımından sorumlu görevliler
136) Levni = Lale Devrinin ünlü minyatürcüsü
137) Osmanlıda ilk dış borçlanmaya giden padişah Abdülmecit
138) Karesioğulları, İznik ve İzmit Osman Bey döneminde alındı
139) Kutsal ittifak kuvvetleri
>> Rusya
>> Avusturya
>> Papa
>> Lehistan
>> Venedik
>> Malta
140) Osmanlının kazandığı son büyük meydan savaşı III.Mehmet zamanında Avusturya ile olan Haçova Meydan Savaşı
141) Osmanlı başkentini İstanbul'dan Anadolu'ya taşımak isteyen II.Osman
142) Osmanlının ilk barajı, II.Osman döneminde yapılan Topuz Bendi Barajı'dır.
143) Harem geleneğine son vererek saray dışından evlilik yapan ilk Osmanlı padişahı II.Osman
144) Islahat hareketlerine girişen ilk Osmanlı padişahı II.Osman
145) Kul sistemi ilk defa Orhan Bey zamanında uygulandı
146) Ferhat Paşa Anlaşması (İstanbul Anlaşması) ile Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaştı. III.Murat döneminde İran'la imzalandı
147) Bucaş Anlaşması ile Osmanlı batıda en geniş sınırlara ulaştı. IV.Mehmet (Avcı Mehmet) döneminde Lehistan'la imzalandı. Osmanlının yeni toprak kazandığı son anlaşmadır
148) İlk Osmanlı-İran savaşı Çaldıran Savaşı. Yavuz zamanında oldu
149) İlk Osmanlı-İran anlaşması Amasya Anlaşması. Kanuni döneminde oldu
150) Bugünkü İran sınırı Kasr-ı Şirin Anlaşması ile çizildi. Bağdat Fatihi olan IV.Murat döneminde.
151) Çanakkale Savaşı'nın diğer isimleri:
         >> Centilmenler Savaşı
         >> Yedek Subaylar Savaşı
         >> Aydınlar Savaşı
         >> Dardanel Savaşı
152) Osmanlıda dükkan açma belgesine gedik denir
153) Lehistan'ın Sokullu Mehmet Paşa döneminde Osmanlı himayesine alınmasıyla Osmanlı hakimiyet alanı Baltık Denizi'ne kadar ulaştı
154) Osmanlıda batıda fethedilen son kale Kamaniçe Kalesi
155) İstanbul'daki Venedik elçilerine balyoz denir
156) 1479 İstanbul Anlaşması ile Ege kuzeyinde Türk üstünlüğü kesinleşti. Fatih zamanında Osmanlı-Venedik arasında imzalandı
157) Preveze Deniz Savaşı'nda denizlerde ilk defa Turan Taktiği uygulandı
158) Cerbe Deniz Savaşı Kanuni döneminde oldu. Preveze Deniz Savaşı sonrası ikinci büyük deniz zaferidir
159) Cerbe Deniz Savaşı ile Osmanlının Kuzey Afrika ve Batı Akdeniz'de üstünlüğü pekişti.
160) Kıbrıs II.Selim (Sarı Selim) döneminde fethedildi. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa. Vezir Lala Mustafa Paşa Kıbrıs'ı aldı. Doğu Akdeniz'de egemenlik sağlandı. Anadolu için iç savunma oluştu. Doğu Akdeniz deniz yolu güvenliği sağlandı. Haçlı birliği oluştu. İnebahtı Deniz Savaşı başladı.
161) İnebahtı Deniz Savaşı II.Selim (Sarı Selim) döneminde oldu. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa. İlk defa Osmanlı donanması yakıldı. Avrupa'daki "Yenilmez Türk" ifadesi kırıldı.
162) Gaznelilerin ordusunda fil var
163) Urfa Ulu Camii Artuklu eseridir
164) Saltuklular için şifre
SALTUK Bey ULU KALE'den TEPSİ MİNARE'yi MAMA HATUN'a verdi
         Emir Saltuk Kümbeti
         Erzurum Ulu Camii
         Erzurum Kale Camii
         Tepsi Minare (Saat Kulesi)
         Mama Hatun Kervansarayı ve Kümbeti
165) Divan-ı Berid = Gazneliler ve Büyük Selçuklularda istihbarat çalışmalarını yürüten divan
166) Haçlılarla savaşan devlet ve beylikler (SADEM MTO)
>> Saltuklular
>> Artuklular
>> Danişmentliler
>> Eyyubiler (HITTİN SAVAŞI)
>> Musul (Zengi) Atabeyliği
>> Memlukler  (Kölemenler) (Kuzey Afrika'ya olan Haçlı seferlerine karşı)
>> Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti
>> Osmanlı
167) Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alaaddin Keykubat döneminde Kırım bölgesindeki Suğdak limanının alınması, Türklerin ilk deniz aşırı seferdir
168) Germiyanoğulları Kütahya'da kuruldu
169) Candaroğulları Sinop ve Kastamonu'da etkili
170) Saruhanoğulları Manisa'da kuruldu
171) Menteşeogullari Muğla'da kuruldu.
172) Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alaaddin Keykubat Mengüceklere son vererek Anadolu Türk birliğini büyük ölçüde sağladı
173) Taceddinoğulları Ordu'da kuruldu
174) Karesioğulları Balıkesir'de kuruldu
175) İkinci Dönem Türk Beyliklerinden denizci olanlar
>> Karesioğulları=Balıkesir ve Çanakkale'de
>> Pervaneoğulları
>> Saruhanoğulları=Manisa'da
>> Hamitoğulları=Isparta, Eğirdir ve Antalya'da
>> Aydınoğulları
>> Candaroğulları=İsfendiyaroğulları= Kastamonu'da
>> Canikoğulları
>> Menteşeogullari=Muğla'da
176) Anadolu Selçukluda mimari süslemede kullanılanlar
>> Çift başlı kartal
>> İnsan kabartmaları
>> Av sahneleri
>> Bitki motifleri
>> Aslan başları
>> Geometrik şekiller
>> Kabartmalar
177) "Altay'ın Demircileri" olarak bilinen Türk devleti Göktürkler
178) Esik Kurganı'nda Hunlara ait olan Altın Elbiseli Adam zırhı bulundu. Kazakistan'da Isık Gölü civarında Almatı şehri yakınında bulundu. Ocak 2020'de Ankara'da sergilenecek. Altın Elbiseli Adam zırhı "Kazak Tutankamon" olarak da biliniyor.
179) Pazırık Kurganı'nda dünyanın bilinen ilk halısı bulundu. Asya Hunlarına ait. Rusya'da St. Petrograd Ermitaj Müzesi’nde sergileniyor.
180) İslam öncesi Türklerde;
         Kut = Siyasi güç
         Küç = Askeri güç
         Ülüş = Ekonomik güç. Yani halkın ihtiyacını karşılamak
181) Türk adının anlamı
         Uygurlarda >> güç, kuvvet
         Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lugatit Türk adlı eserinde >> olgunluk çağı
        Çin kaynaklarında >> miğfer
        Arap kaynaklarında >> deniz sahillerinde oturan adam, terk edilmiş
        İran kaynaklarında >> güzel insan
        Ziya Gökalp'e göre >> töreli, kanun nizam sahibi
        Wamberey'e göre >> türemek
        Dorfer'e göre >> devlete bağlı halk
182) İki Kardeş Hikayesi, Şine-Uşi Yazıtları, Göç Destanı, Türeyiş Destanı Uygurlara ait
183) Bozkurt ve Ergenekon destanları Göktürklere ait
184) Yenisey Yazıtları Kırgızlara ait
185) Hazarlar semavi bir dine inanan ilk Türk topluluğu (halk olarak değil yönetim kadrosu olarak)
186) Hazarlar yönetim kadrosu Musevi(Yahudi) olan tek Türk devleti
187) Çin ile ilk yazılı anlaşma yapan Türk Mete Han (Mau-tun)
188) İslamiyet Maveraünnehir'de tüccarlar ve mutasavvıflar aracılığıyla yayıldı
189) Türk-İslam dünyasında pozitif(müsbet) bilimleri başlatan, batıyı etkileyen, "İhsâ'ül Ulum" adlı eseriyle ilimleri sınıflandıran, Medinetü'l Fazıla (Erdemli Şehir) adında eseri olan,  Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) ve Al-Farabius olarak bilinen kişi Farabi.
190) İkili yönetimi uygulayan son Türk devleti Karahanlılar
191) Türk tasavvuf tarihinin ilk eseri Divan-ı Hikmet. Yazarı Ahmet Yesevi. Anlaşılır bir Türkçe ile yazılan didaktik şiirleri, bozkır Türklerinin Müslüman olmalarında etkili oldu
192) Kurucuları köle(gulam) olan Türk-İslam devletleri Gazneliler ve Memlükler
193) İran milli destanı Şehname, Firdevsi tarafından yazıldı ve Gazneli Mahmut'a sunuldu. Eski İran hükümdarlarının hayatları anlatılıyor. İskit hükümdarı Alp Er Tunga burada Afrasyab olarak geçiyor
194) Divan-ı Mezalim= Yüksek mahkeme. Başkanı hükümdar. Şikayet dinler ve karara bağlar. Divan katiplerini ve vakıfları denetler. Siyasi davalara bakar. Kararlar kesindir ve hemen uygulanır. Ama orduyu savaşa hazırlama gibi bir görevi yoktur
195) İlk Türk-İslam devletlerinde bazı saray görevlileri:
Candar=Saray güvenliği sorumlusu
Camedar=Giysi sorumlusu
Alemdar=Bayrak ve sancak sorumlusu
Hansalar=Mutfak sorumlusu
Serhenk=Dürbaş=Yol güvenliği sorumlusu
Emir-i Sipah/Silah=Sarayın silahhanesinden sorumlu
Emir-i Meclis=Sultanın ziyafetlerinde hizmet edenlerin başı
196) Divan-ı Vekalet=Gaznelilerde hükümdar ve ailesine ait taşınır/taşınmaz malların idaresi ve mali işleriyle ilgilenen divan
197) Uluğ Bey Medresesi Timur Devleti zamanında yapıldı. Günümüzde Özbekistan'ın Semerkant şehrindedir.
198) Büyük Selçuklunun son hükümdarı Sultan Sencer
199) Büyük Selçuklular İran-İslam geleneğini uygulayan Gaznelileri örnek aldılar. Büyük Selçukluda İran kökenli bürokratlar vardı.
200) Moğolları yenen tek Türk Sultan Baybars. Memlük hükümdarlarından.
201) Büyük Selçuklu devlet geleneklerinde Abbasi, İran ve Türk kültürlerine ait unsurlar birlikte yer aldı
202) Kurtuba: Dünyanın pırlantası
203) Semerkant : Şehirlerin şahı
204) Semerkant : Semizkent
205) Kaşgar : ışıldayan inci
206) İsfahan: Dünyanın yarısı (Nakşı Cihan)
207) Balasagun : Türk Hakanlarının şehri
208) Bağdat : Medinetu's Selam (Cennet)
209) Samarra: Deyrün-Adi (Eski adi)
210) Belgrat: Avrupa'nın kilidi
211) Rodos : Akdeniz'in kilidi
212) Ahlat : Beldetül Türk
213) Tokat : Evliya Çelebi tarafindan Alim ve Şairler Şehri olarak adlandirilmiştir
214) Fergana (Özkent) Kendimizin Şehri
215) Amasya: Şehzadeler Şehri
216) Amasra : Fatih Sultan Mehmetin Çeşmi cihan (Dünyanın gözbebeği) dediği şehir
217) Paris : Modanın şehri
218) Budapeşte : Küçük Paris
219) Isparta: Güller Şehri
220) Asitanei Aliye: İstanbul
221) Alma Roma: İstanbul
222) Asitane: İstanbul
223) Atakent: İstanbul (1930’da İstanbulun adı Atakent olsun demişler ama kabul edilmemiştir)
224) Belde-i Mahruse : İstanbul
225) Beldetül Tayyibe: İstanbul
226) Bilâdi Selâse: İstanbul
227) Bizantıyye: İstanbul
228) Çezar Kayzer: İstanbul
229) El Farruk : İstanbul
230) Hakanül Bahreyn : İstanbul
231) Gulguleyi Rum : İstanbul
232) Ümmüd'd Dünya : İstanbul
233) Ravegorat : İstanbul (Ruslar bu adı vermiş)
234) Konstantiniyye : İstanbul
235) Ararat : Ağrı Dağı
236) Keşiş Dağı : Uludağ
237) Mardin : Gündüz seyranlık gece gerdanlık (Görünüşünden dolayı)
238) Yeşil şehrimiz : Bursa
239) Dağlarından yağ akar ovalarından bal akar adlandirilmasi yapılan şehrimiz : Aydın
240) Güzel Atlar ülkesi : Kapadokya
241) Bozkırın Şapkası : Meke tuzlası
242) Beyaz Deniz : Pamukkale
243) Türkiyenin zirvesi : Ağrı dağı
244) Kubbetül islam şehirleri
-Belh : Afganistan
-Buhara : Özbekistan
-Ahlat : Türkiye
245) Kafkasların incisi : Şeki (Azerbeycan)
246) Darül Hasim : Ankara
247) Dimaşk :Şam
248) Yesrib : Medine
249) Kırmızı Periler Diyarı: Erzurum
250) Ege'nin İncisi: İzmir
251) Turizmin Cenneti: Antalya
252) Peygamberler Şehri: Şanlıurfa
253) Tahıl Ambarı: Konya
254) Güller ve Göller Şehri: Isparta
255) Serhat Şehri: Edirne
256) Kurtuluş Savaşı'nın Limanı: İnebolu
257) Mağrib :Fas
258) İflikkiye : Tunus
259) Emir-i Dad = Örfi davalara bakar
260) Kadü'l Kudad = Şeri davalara bakar
261) Diyarbakır surlarının yapımında Büyük Selçukluların ve Artukluların katkıları oldu
262) Baba İshak İsyanı 1240'da Anadolu'daki sosyal, ekonomik ve siyasi sıkıntılar üzerine Adıyaman merkezli olarak çıktı. İsyan güçlükle bastırıldı. Anadolu Selçuklu eski gücünü kaybettiğini gösterdi. Moğollar Anadolu'yu işgal kararı aldılar. Ayrıca Türk tarihinin dini nitelikli ilk isyanıdır
263) Miryokefalon Savaşı Anadolu Selçuklu Sultanı II.Kılıç Arslan zamanında oldu. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti
264) Türk kelimesi Çin, Pers(İran), Arap, Roma, Bizans ve Hint kaynaklarında geçiyor
265) Orta Asya'da evcilleştirilen hayvanların beslenmesi için bazı bitkilerin ekilmesi zorunludur. Türkler hayvanları için yonca, kendileri için mısır yetiştirmişlerdir. Yani yonca ve mısır ekilmesi yerleşik yaşam için kanıt değildir
266) "Bozkırın Kuyumcuları" olarak bilinen Türk topluluğu İskitler(Sakalar)
267) Tarihsel süreçte Hunlar ile Çinliler arasındaki savaşların temel nedeni İpek Yolu'na hakim olma isteği.
268) Tarihte akrabalık yoluyla yapılan ilk anlaşma Asya Hun Devleti ile Çin arasında oldu
269) Kavimler Göçü'nün başlamasında etkili olan Türk lider Balamir.
270) Kavimler Göçü ile Avrupa'da otorite boşluğundan dolayı Katolik kiliseleri güçlendi, dogmatik düşünce önem kazandı ve derebeylik(feodalite) yönetimi ortaya çıktı
271) I.Göktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan
272) Göktürklerin yıkılmasında etkili olan böl-parçala-yönet sistemini uygulayan devlet Çin.
273) "Han" yerine "Çar" unvanını kullanan ilk Türkler, Tuna Bulgarları.
274) Orta Asya Türkleri ile Bizans ilişkileri Göktürkler döneminde başladı
275) Uygurların kurucusu Bilge Kül Kağan
276) Pan Hazaria=Hazar Birliği=Hazar Barış Çağı=Farklı dinlerin beraber yaşadığı hoşgörü dönemini ifade eder.
277) "Kül Erkin" İslamiyet öncesi Türklerde hükümdar unvanlarından.
278) Bazı Türk devletlerinde kurul ve meclislere verilen adlar:
        Avrupa Hunları >> Seçkinler Meclisi
        Tamgaç Devleti >> Nazırlar Meclisi
        Hazarlar >> İhtiyarlar Meclisi
        Peçenekler >> Komenton
        Tuna Bulgarları >> Millet Meclisi
279) Kemer(kur) ve kamçı(berge) İslamiyet öncesi Türklerde hükümdar alametlerindendir
280) Buyruk=Eski Türklerde hükümet üyesi.
281) İslamiyet öncesi Türklerde düşmanı gözetleyen keşif ve öncü birliklerine yelme denir
282) Tarıgçı=Tarıdacı=Eski Türklerde çiftçi.
283) Kösele, eski Türklerde ihraç edilen mallar arasındadır
284) Kamdu=Eski Türklerde üzerinde hükümdar mührü olan ve para yerine kullanılan ipek bez parçası.
285) Yarmak=Eski Türklerde madeni para
286) Böz=Kuanpo=Uygurlarda ödeme aracı olarak kullanılan materyaller.
287) Çav=Uygurlarda kağıt para.
288) Şamanizm=Bir din olmaktan çok büyü ve gizli güçlere inanma özelliği olan ve şifa vericiliğin esas olduğu inanış şekli.
289) Hristiyan olan Türk toplulukları:
     >> Tuna Bulgarları
     >> Uzlar
     >> Macarlar
     >> Kıpçaklar (Kumanlar)
     >> Avarlar
     >> Peçenekler
290) Uygurlara ait en önemli yazılı eserler:
     >> Karabalgasun Yazıtları
     >> Sine Uşi  (Şine Usu) (Moyen Çor) Yazıtları
     >> Sekiz Yümek
     >> Altun Yaruk
     >> Irk Bitig
     >> Prens Kalyanamkara Et Paramkara Hikayesi
291) İskitlere ait destanlar:
     >> Şu Destanı
     >> Alp Er Tunga Destanı
292) Tiyatro (Orta Oyunu) İslam öncesi Türklerde önemli uğraşlar arasındadır
293) Türklerin yerleşik hayata geçtiklerinin kesin kanıtları:
     >> Tohumluk buğday ambarı
     >> Saban
     >> Geniş çaplı tarımsal faaliyetler
     >> Mimari eserler
     >> Duvar resimleri (fresko)
     >> Şehir ve tapınak kalıntıları
294) Maitrisimit=İlk tiyatro örneği kabul edilen eser
295) Bezeklik=Uygurların mabet duvarlarında görülen freskolar
296) Hz.Ömer zamanında İran fethedilince İslam Devleti sınırları Horosan'a ulaştı ve Müslümanlar ile Türkler (Göktürkler) komşu oldular.
297) Talas Savaşı=Atlık Savaşı
298) Gaznelilerde;
     >> Bilim dili Arapça
     >> Edebiyat dili Farsça
     >> Saray ve orduda Türkçe
     >> Resmi yazışmalarda Farsça
299) Büyük Selçuklu-Gazneli Savaşları:
     >> Nesa
     >> Serahs
     >> Dandanakan
300) İslamı sonradan resmi din kabul eden Türk devletleri Karahanlılar ve İtil(Volga)(Kama) Bulgarları
Resim

Cevapla